jueves, 28 de noviembre de 2013

Πέτρος ο Πρωτόθρονος

Προετοιμασμένος πνευματικά και ό Πέτρος, όπως ό αδελφός του Ανδρέας, για τον ερχομό του Μεσσία και Λυτρωτή, δέχθηκε χωρίς δισταγμό την πρόσκληση του Κυρίου να τον ακολουθήσει και αντί ψαράς να γίνει στο έξης «αλιεύς ανθρώπων». Ήταν μάλιστα τόσο μεγάλη ή πίστη του και ή ομολογία ότι ό Χριστός είναι ό Γιός του Θεού του ζώντος (Ματθ. 16, 16), ώστε να ακούσει από τα θεϊκά χείλη του Κυρίου: Μακάριος είσαι, Σίμων, γιέ του Ίωνά, γιατί αυτό δεν σου το αποκάλυψε άνθρωπος άλλα ό ουράνιος Πατέρας μου. Κι εγώ λέω σε σένα ότι εσύ είσαι ό Πέτρος και πάνω σ' αυτή την πέτρα [δηλαδή την ομολογία] θα οικοδομήσω τήν Έκκλησία μου, και δεν θα την κατανικήσουν οι δυνάμεις του άδη. Θα σου δώσω τα κλειδιά πού ανοίγουν την πόρτα της βασιλείας των ουρανών, και ότι κρατήσεις ασυγχώρητο στη Γή θα είναι ασυγχώρητο και στους ουρανούς- και ότι συγχωρήσεις στη γη θα είναι συγχωρημένο και στους ουρανούς (Ματθ. 16, 17-19).
Τα λόγια βέβαια αυτά δεν αναφέρονται μόνο στον Πέτρο άλλα και στους λοιπούς αγίους αποστόλους, αφοί ό Κύριος μετά την Ανάσταση του έδωσε και σ' αυτούς την εξουσία να συγχωρούν τα αμαρτήματα όσων μετανοούν (Ίω. 20, 23).

Ό απόστολος Πέτρος, μαζί με τον Ιάκωβο και Ιωάννη, άνηκε, όπως σημειώσαμε ήδη, στο στενότερο κύκλο των μαθητών του Χριστού (Θαβώρ, σπίτι Ίαείρου, κήπο της Γεθσημανή). Διακρινόταν για το θερμό ζήλο, τον αυθορμητισμό, τον ενθουσιασμό, άλλα και την εύκολη εναλλαγή των συναισθημάτων του. Τίποτε δεν τον άφηνε αδιάφορο ή αμέτοχο: Στο όρος Θαβώρ, βλέποντας τον μεταμορφωμένο Κύριο, προτείνει να στήσουν τρεις σκηνές και να μείνουν εκεί. Στην τρικυμισμένη λίμνη, ενώ οι λοιποί μαθητές φοβούνται μη τυχόν καταποντιστούν, εκείνος ζητά από τον Ιησού -πού τον θεωρούσε φάντασμα- να του επιτρέψει να περπατήσει όπως εκείνος πάνω στα κύματα. Όταν ό Κύριος θέλησε να πλύνει τα πόδια των μαθητών του, ό Πέτρος αρχικά αντιδρά έντονα, ύστερα όμως τον παρακαλεί να του πλύνει όχι μόνο τα πόδια, άλλα και το κεφάλι και τα χέρια. Αργότερα δηλώνει πώς θα ακολουθήσει το Χριστό όπου κι αν πάει, όντας πρόθυμος να θυσιάσει και τη ζωή του ακόμα (παρόλο πού στην αυλή του αρχιερέως τον αρνήθηκε τρεις φορές...). Δεν διστάζει να κόψει το αφτί του υπηρέτη στον κήπο της Γεθσημανή, πιστεύοντας ότι έτσι προστατεύει το Διδάσκαλο του. Σπεύδει μαζί με τον Ιωάννη στο Μνημείο για να διαπιστώσει αν πράγματι αναστήθηκε ό Χριστός, καθώς έλεγαν οι Μυροφόρες γυναίκες. Πετάγεται από τη βάρκα και βγαίνει πρώτος κολυμπώντας για να προσκυνήσει τον αναστημένο Ιησού όταν εμφανίστηκε στην ακρογιαλιά της Γαλιλαίας και υπέδειξε που να ρίξουν και πάλι τα άδεια δίχτυα.

Μετά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, την Πεντηκοστή, άρχισε ή αποστολική δράση των μαθητών του Κυρίου, με πρωταγωνιστικό ρόλο του αποστόλου Πέτρου. Σε πολλά κεφάλαια των Πράξεων των Αποστόλων περιγράφεται με λεπτομέρειες ή προσφορά του Πέτρου στη διάδοση της νέας πίστεως, όπως: Το κήρυγμα μετά την επιφοίτηση, τη θεραπεία του εκ γενετής χωλού από τον Πέτρο, τη φυλάκιση του, το περιστατικό με τον Ανανά και τη Σαπφείρα, τη σύλληψη και την αγόρευση του στο Συνέδριο, την αποστολή του στη Σαμάρεια και τή Λύδδα, την ανάσταση της Ταβιθά, τη συνάντηση του με τον εκατόνταρχο Κορνήλιο μετά από το αποκαλυπτικό όραμα για τα καθαρά ή ακάθαρτα ζώα, τη νέα σύλληψη και φυλάκιση του από το βασιλιά Ηρώδη καθώς και τη θαυματουργική απελευθέρωση του από άγγελο Κυρίου, τη συμμετοχή του στην αποστολική Σύνοδο στα Ιεροσόλυμα, τη συνάντηση του με τον απόστολο Παύλο και τον άδελφόθεο Ιάκωβο στα Ιεροσόλυμα (Γαλ. 2, 9) και στην Αντιόχεια (Γαλ. 2,11) κλπ. Σύμφωνα με πληροφορίες των εκκλησιαστικών ιστορικών (Ευσέβιος, Ωριγένης) ό απόστολος Πέτρος κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ιουδαία, τη Σαμάρεια, τον Πόντο, τη Γαλατία, την Καππαδοκία, τη Βιθυνία και την Ασία. Για το αν πήγε στη Ρώμη για να διαδώσει τη χριστιανική πίστη δεν υπάρχουν βεβαιωμένες πληροφορίες. Ή άποψη μάλιστα ότι υπήρξε επίσκοπος της πόλης αυτής είναι μεταγενέστερη παράδοση και δεν στηρίζεται στις πηγές, ενώ το όνομα του δε αναφέρεται στον αρχαιότερο επισκοπικό κατάλογο της Εκκλησίας της Ρώμης. Πιθανό έτος άφιξης του στη Ρώμη, έστω κι αν δεν διέδωσε εκεί την πίστη, είναι λίγο πριν το έτος 64, οπότε έγινε ό φοβερός διωγμός κατά των χριστιανών με διαταγή του Νέρωνα, μαρτύρησε δε και ό απόστολος Πέτρος.

Έκτος από το προφορικό κήρυγμα του, έγραψε και τις δύο «καθολικές» επιστολές, πού τις απευθύνει στους χριστιανούς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ασίας και Βιθυνίας.

Ή μνήμη του τιμάται στις 29Ίουνίου (μαζί με του αποστόλου Παύλου) και στις 30 του μηνός (Σύναξις των αγίων αποστόλων).

miércoles, 20 de noviembre de 2013

Ιάκωβος του Ζεβεδαίου

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των βιβλίων της Καινής Διαθήκης και το Συναξάριο του αγίου Ιακώβου, ό απόστολος αυτός ήταν γιος του Ζεβεδαίου και αδελφός του άλλου αποστόλου, του Ιωάννου του Θεολόγου. Αφού ό Κύριος μας κάλεσε τον Ανδρέα και τον Πέτρο στο αποστολικό αξίωμα (Ματθ. 4, 18-20), προσκάλεσε και τον Ιάκωβο μαζί με τον Ιωάννη (Ματθ. 4, 21-22). Τα δύο αδέλφια, χωρίς δισταγμό, άφησαν τον πατέρα τους και το πλοίο, δηλαδή τα πάντα, και ακολούθησαν το Μεσσία Χριστό.

Τόση μάλιστα ήταν ή αφοσίωση των δύο αδελφών στο πρόσωπο του Διδασκάλου τους, ώστε εκείνος στον μεν ένα, τον Ιωάννη, πρόσφερε το στήθος του για να γείρει το κεφάλι του πάνω σ' αυτό κατά τη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου, στον δε Ιάκωβο έδωσε την τιμή να πιει το ποτήρια του θανάτου, το όποιο και ό ίδιος ήπιε (Μάρκ. 10, 35-40).


Ό Ιάκωβος περιλαμβανόταν στο στενό κύκλο των αγαπημένων μαθητών του Χριστού. Μαζί με τον Πέτρο και τον Ιωάννη βρίσκονταν μαζί με τον Κύριο στο όρος Θαβώρ, στον κήπο της Γεθσημανή κλπ. Αυτό σημαίνει, κατά τον συναξαριστή, ότι έτσι ό Ιησούς τούς μυσταγωγούσε και τούς απεκάλυπτε τα υψηλότερα δόγματα και τις μυστικότερες αλήθειες.


Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ό απόστολος Ιάκωβος παρέμεινε και κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χρίστου στην Παλαιστίνη, με κέντρο τα Ιεροσόλυμα. Όπως μάλιστα αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων (12, 1-2), ...ό βασιλιάς Ηρώδης άρχισε εκείνη την εποχή διωγμό εναντίον μερικών μελών τής 'Εκκλησίας. Και πρώτα αποκεφάλισε τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννη (γύρω στο 42-44). Ήταν ό πρώτος μετά το διάκονο Στέφανο μάρτυρας του Χριστιανισμού.


Ή μνήμη του τιμάται στις 30 Απριλίου.

lunes, 11 de noviembre de 2013

Ανδρέας ό πρωτόκλητος

Ό μαθητής με το ελληνικό όνομα Ανδρέας, τον όποιο πρώτο κάλεσε στο αποστολικό αξίωμα ό Κύριος, ήταν γιός του Ίωνά και αδελφός του αποστόλου Πέτρου. Καταγόταν από την κωμόπολη Βηθσαϊδά, στα παράλια της Τιβεριάδος λίμνης. Μαζί με τον πατέρα και τον αδελφό του άσκουσε το επάγγελμα του ψαρά.

Όντας μαθητής του αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, άκουσε από το στόμα του τη φράση: Ίδε ό αμνός του Θεού (Ίω. 1, 36), καθώς έδειχνε τον ερχόμενο Ιησού Χριστό. Ό Ανδρέας και ο « άλλος μαθητής» τον ρώτησαν που μένει, για ν' ακούσουν την πρόσκληση: «Έρχεσθε και ίδετε». Πήγαν, έμειναν κοντά του την ημέρα εκείνη, άκουσαν τα λόγια του Κυρίου και πίστεψαν ότι «εύρήκαν τον Μεσσίαν». Όταν αργότερα πήρε και τον αδελφό του Πέτρο και τον οδήγησε κοντά στον Ιησού, εκείνος του είπε: «Είσαι ό Σίμων, ό γιός του Ίωνά, άλλα θα ονομαστείς Κηφάς» (πού στα ελληνικά σημαίνει Πέτρος).
Ή κλήση του Ανδρέα στο αποστολικό αξίωμα έγινε λίγο αργότερα, μετά την παράδοση και φυλάκιση του άγίου Ίωάννου του Βαπτιστού, ενώ έριχναν τα δίχτυα στη λίμνη. Ό πρωτόκλητος εμφανίζεται δύο ακόμα φορές στα Ευαγγέλια: Όταν μαζί με το Φίλιππο έφεραν στο Χριστό κάποιους Έλληνες πού ζήτησαν να τον ιδούν (Ίω. 12, 20-23)• και Δαν μαζί με άλλους τρεις μαθητές ρώτησε και ό Ανδρέας τον' Ιησού: Είπε, πότε ταύτα έσται, και τί το σημείον (Ματθ. 24, 3).

Μετά την Πεντηκοστή, κατά την εκκλησιαστική Παράδοση, κληρώθηκε στον απόστολο Ανδρέα ή Βιθυνία, ή Μαύρη Θάλασσα, ή περιοχή της Προποντίδος, ή Θράκη, ή Μακεδονία, ή Θεσσαλία και ή Ελλάδα μέχρι την Αχαΐα. Σ' αυτά τα μέρη κήρυξε το Ευαγγέλιο της βασιλείας του Θεού. Υπήρξε, μεταξύ άλλων, ό Ιδρυτής της Εκκλησίας στην πόλη του Βύζαντα (μετέπειτα Κωνσταντινούπολη), όπου χειροτόνησε πρώτο επίσκοπο τον Στάχυ. Από τον άγιο ιδρυτή της ή Εκκλησία της ΚΠόλεως άγει την θρονική της εορτή την ήμερα της μνήμης του.

Αργότερα κήρυξε στην Πάτρα, πρωτεύουσα της Αχαΐας. Όταν όμως κατήχησε στη νέα πίστη τη Μαξιμίλλα, σύζυγο του ανθύπατου της πόλης, εκείνος συνέλαβε τον απόστολο Ανδρέα και διέταξε να τον κρεμάσουν ανάποδα, πάνω σε σταυρό σχήματος Χ. Το Ιερό του λείψανο μεταφέρθηκε από τον άγιο Αρτέμιο στην Κωνσταντινούπολη, με διαταγή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ή δε τίμια κάρα του αποκομίσθηκε στην Πάτρα από τη Ρώμη, το έτος 1964, και αποτέθηκε στον περικαλλή ναό του, πού εγκαινιάσθηκε με κάθε επισημότητα στις 26.9.1974.

Ή μνήμη του αποστόλου Ανδρέα τιμάται στις 30 Νοεμβρίου, στη δε Πάτρα άγονται μεγαλοπρεπώς τα «Πρωτοκλήτου».